C98B6843PS.jpgMitt mål är att bli
en ackrediterade tandläkare för kosmetisk tandvård. Läs mer.

 

 

Gilla oss på Facebook!facebook-icon-logo-vector-400x400.png 

 

ISO_9001_blue_bg.png 

 

 

Praktikertjanst_logo_svart2.jpg 

Le mot världen så ler den tillbaka

Henrik.jpg

Om du visste hur många det är som inte är nöjda med sina tänder. Så många det är som döljer ett annars så vackert leende för en tand är sned eller missfärgad. Med enkla och säkra ingrepp tar vi fram ditt leende igen och du kan åter sprida solsken över din omgivning.

 

Kosmetisk ackreditering

Henrik Ramhults mål är att bli en ackrediterade tandläkare för kosmetisk tandvård! En ackreditering innebär en avancerad examen inom kosmetisk tandvård. Examinationen består av ett flertal olika typer av behandlingar som skall granskas och bedömas.

 

UTBILDNING

Sin vidareutbildning inom området kosmetisk tandvård får Henrik genom SACD

(Swedish Academy of Cosmetic Dentistry) och AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry).

Henrik är fullvärdig medlem i SACD sedan 2004.

 

Kosmetisk tandvård

Kosmetisk tandvård, eller estetisk tandvård som det också kallas, handlar om justeringar av tändernas utseende. Med modern teknik kan man idag förbättra både tändernas färg och form.

 

Missfärgningar, mellanrum, ojämnheter och fula fyllningar behöver inte vara ett problem. Idag finns flera alternativ för dig som vill få ett vackrare leende.

 

Blekning har blivit en vanlig metod för att få bukt med missfärgade eller gula tänder. Skalfasader finns för den som vill korrigera både färg och form. Tandreglering kan ibland förbättra funktion och utseende. Men modern kosmetisk tandvård handlar om så mycket mer än att bara göra vackra tänder. Modern kosmetisk tandvård handlar om harmoni, funktion och ett förutsägbart resultat. För att uppnå detta arbetar vi efter den så kallade SACD-modellen.

 

Vi skapar harmoni

Ett vackert leende skapar man inte bara genom att göra vackra tänder. Tänderna måste också harmoniera med resten av ansiktet och de unika egenskaper vi alla har fått. Färgton, form, vinklar och storleken på tänderna är faktorer som är unika för varje individ. Dessa egenskaper måste man därför ta hänsyn till när man skall skapa ett leende som till fullo harmonierar med resten av den enskilde individen.

 

Vi skapar funktion

Du kanske är besvärad av spänningsvärk i nacke och huvud, du kanske har kraftigt nedslitna tänder, du kanske har tänder som står snett och trångt. Det finns alltid en orsak till att det ser ut som det gör. När vi skall skapa ett nytt leende eller rätta till en liten avvikelse måste det nya byggas på ett sätt så att inte samma problem uppstår igen. De nya tänderna skall inte slitas ned på samma sätt som de ursprungliga. De nya tänderna skall inte ge spänningsvärk i nacke och huvud. Den nya upprätade tanden skall stå kvar i sin nya position. Allt detta tar vi hänsyn till vid varje fall av kosmetisk tandvård.

 

Vi arbetar efter förutsägbara resultat

Innan vi gör någon som helst åverkan på dina tänder skall vi och du veta hur det slutliga resultatet kommer att bli. Vi kan i många fall till och med se hur det kommer att se ut direkt i din mun, detta innan behandlingen ens har börjat. För att uppnå allt detta krävs en mycket grundlig undersökning och en noggrann analys av din mun, din nuvarande bettfunktion och dina tänder.

 

Följande beskrivning handlar om större behandlingar med porslinsfasader. I många fall räcker det med en blekning för att skapa en fräschare mun. Små justeringar kan ofta göras med composit (plast) direkt i din mun och då krävs endast ett besök efter den första undersökningen.

 

Hur går det till?

Vi börjar med att ta ett stort antal röntgenbilder och foton av dig och dina tänder. Vi gör också avgjutningar av tänderna. Sedan gör tandläkare Henrik och tandteknikern tillsammans en noggrann analys av dina tänder och din bettfunktion. Denna analys leder fram till ett förslag på vilken behandling som är den bästa. Du kommer sedan tillbaka till oss och vi tittar då tillsammans på det förslag vi tagit fram. Vi kan då se det på en modell och i många fall kan vi även göra en prototyp i plast direkt på dina tänder. Du får då också en definitiv kostnadsberäkning.

 

Vad händer sedan?

Vid nästa besök slipar vi på tänderna och tar avtryck. Dessa avtryck skickas till tandteknikern som skall göra de nya tänderna. När du går hem efter det besöket har du i din mun en förlaga i plast av det tänkta slutresultatet. Du får då två till tre veckor att lära känna dina nya tänders form, storlek och funktion. Är det då något du vill ändra på så säger du bara till oss och vi vidarebefordrar dina önskemål till tandteknikern. Det förutsägbara resultatet blir då ännu säkrare.

 

Slutresultatet

Vid ditt sista besök hos oss sätter vi fast de nya tänderna. Har du hört till en av alla dem som inte vågat le inför en kamera är det livet ett minne blott. Från denna dag kan du känna dig trygg med ditt leende och kanske har din självkänsla tagit ett kliv uppåt.

 

Vi samarbetar med Frontline Dental, en av de ledande tandtekniska laboratorierna i Sverige när det gäller kosmetisk tandvård. Det borgar för kvalitet och säkra resultat.